TV- ja 4G-antennit voivat olla myös mustia.

Nykyinen tilanne on johtanut etätöiden suureen kasvuun ja paljolti 4G-yhteyksien varaan. Nyt tulee paljon yhteydenottoja 4G-antennitarpeista. Todettakoon kuitenkin, että 4G-antenni ei ole aina yksistään ratkaisu tilanteeseen. Saavutettavaan yhteyden datanopeuteen vaikuttavat seuraavat tekijät:

 1. Operaattorin tarjoamat taajuuskaistat.
  • Riippuen kohteen sijainnista, kohteeseen voi kuulua 700Mhz (band 28), 800MHz (band 20), 1800MHz (band 3) ja/tai 2600MHz (band 7) taajuudet eri operaattoreista riippuen. Tämän vuoksi yhteyden parantaminen aloitetaan AINA mittaamalla saatavien taajuuskaistojen tilanne. Mitä useampi ja mitä leveämmät taajuuskaistat on tarjolla, sitä todennäköisemmin yhteyden kapasiteetti riittää myös ruuhka-aikoina. Lisäksi esim. 700MHz on parempi valinta kuin 800MHz, koska 700MHz käyttäjiä on vielä vähemmän. Pelkkä operaattorin vaihto voi parantaa huomattavasti tilannetta, eikä muita toimenpiteitä tarvita.
 2. 4G-modeemin kyvykkyys
  • 4G-modeemi tukee tiettyä kategoriaa. Vanhimmat sukupolven category 4 laitteet pystyvät käyttämään vain yhtä taajuuskaistaa kerrallaan, jolloin usean taajuuskaistan etu jää saavuttamatta. Yleensä riittää laite, joka pystyy kahden taajuuskaistan yhtäaikaiseen käyttöön (ns. carrier aggregation). Hyvin harvassa haja-asutusalueen kohteessa kuuluu vielä kolmea taajuuskaistaa.
 3. MIMO
  • 4G-modeemin tulee pystyä vastaanottamaan kahdella antennilla ja lähettämään yhdellä. Jos vain toinen ulkoisista antenneista on käytössä, ei täyttä download kyvykkyyttä varsinkaan sisätiloissa saavuteta. Jos upload nopeudessa on ongelmia, antenni on saatettu kytkeä väärään liittimeen. Lisäksi myös download suunnassa 4G-modeemin tulee pystyä kuittaamaan verkolle vastaanotetut paketit. 4G-modeemin lähetysantennin kyvykkyys myös ratkaisee, kuinka kaukaa yhteys tukiasemaan saadaan, koska 4G-modeemin lähetysteho on rajallinen.
 4. Signaalin voimakkuus
  • Varsinkin band3 ja band7 signaali vaimenee rakenteissa voimakkaasti. Jos band3/7 taajuuskaista on tarjolla, on ulkoantennista suurin hyöty. Kauempanakin oleva band3/7 tukiasema voidaan saada ulkoantennilla käyttöön. Jos saatavilla on vain band 20/28, ulkoantennin hyöty jää pienemmäksi.

Näiden asioiden vuoksi emme tarjoa ikinä pelkkää 4G-antennia ratkaisuksi, vaan tulemme arvioimaan/mittaamaan kokonaistilanteen, jotta päästään parhaaseen lopputulokseen.